Телефонен указател

Home / Телефонен указател
Телефонен указател – Регистратури
Национален телефон за пациенти0700 16 120
Регистратура ДКБ Пловдивска област032/ 278 721База I Ет.1
Регистратура ДКБ Пловдивска област032/ 278 765База I Ет.1
Регистратура ДКБ Смолянска област032/ 278 761База I Ет.1
Регистратура ДКБ Пазарджишка област032/ 278 762База I Ет.1
Планиране за измерване на костна плътност0893/317308База I
Телефонен указател – База I гр. Пловдив, бул. „В. Априлов“ №15А
Дерматологичен кабинет №5 Д-р Албена Чолакова
032/ 278 757База I Блок 1 Ет.1
ДКБ (Кабинет №1 – старша мед. сестра) Динка Вълчанова032/ 278 720База I Блок 1 Ет.1
Гинекологичен кабинет №10 Д-р Светла Дионисиева032/ 278 739 База I Блок 1 Ет.1
Гинекологичен кабинет №11 Д-р Росен Петров032/ 278 750База I Блок 1 Ет.1
Кабинет по Медицинска онкология №4 Д-р Юлиана Каленичкова032/ 278 749База I Блок 1 Ет.1
Вътрешен кабинет №1 Д-р Албена Чолакова032/ 278 763База I Блок 3
Хирургичен кабинет №9 Д-р Станислав Славов032/ 278 741База I Блок 1 Ет.1
Урологичен кабинет №6 Д-р Владимир Михайлов032/ 278 742База I Блок 1 Ет.1
Клинична лаборатория Д-р Мария Станилова032/ 278 735База I Блок 2
Началник Хирургично отделение Д-р Валентин Иванов032/ 643 444 0887/ 220 965База I Блок 1 Ет.2, Ет.3
Старша мед. сестра Хирургично отделение Румяна Баткова032/ 278 751База I Блок 1 Ет.2, Ет.3
Началник Онкогинекологично отделение Д-р Тихомир Георгиев032/ 641 537 032/ 278 727База I Блок 1 Ет.4
Началник Отделение по Kлинична патология д-р Десислава Ташкова032/ 278 730 032/ 278 731База I Блок 3
Ехографски кабинет Д-р Славея Измирлиева032/ 278 729База I Блок 3 Каб.3, Каб.7
Гастроентерологичен кабинет Д-р Янко Илиев032/ 278 732База I Блок 3 Каб.2
УНГ кабинет Д-р Александър Николов032/ 278 753База I Блок 3 Каб.8
Манипулационна032/ 278 744База I Блок 1 Ет.1
Кабинет измерване на костна плътност0893/317308База I Блок 4 Каб.3
Телефонен указател – База II гр. Пловдив, бул. „Ал. Стамболийски“ №2А
Регистратура, Деловодство032/ 277 240База II
Началник I-во Отделение по Медицинска онкология и гастроентерология Д-р Антоанета Томова032/ 277 255 База II Ет.2, Ет.3
Началник II-ро Отделение по Медицинска онкология и хематология Д-р Петър Петров032/ 277 263База II Ет.4, Ет.5
Началник III-то Отделение по Медицинска онкология и пневмология Д-р Иван Тонев032/ 277 262База II Ет.1, Ет.2
Началник Отделение по Медицинска онкология и Дерматология Д-р Гергана Шаламанова032/ 277 264База II Ет.5, Ет.6
Началник Отделение по Лъчелечение Д-р Елена Иванова032/ 277 153База II Ет.1
Телефонен указател – Администрация
Управител Доц. Д-р Тихомир Дерменджиев, д.м.032/ 278 726 База I Блок 5
Главен счетоводител Елена Ангелова032/ 641 523 032/ 278 724База I Блок 5
Главна мед. сестра Динка Петрова032/ 648 164 032/ 278 754База I Блок 5
Регионален Раков Регистър Д-р Светослав Спасов032/ 278 759База I Ет.1 Каб.4
Човешки ресурси , личен състав и ТРЗ032/ 278 736База I Блок 5
Счетоводство032/ 278 733База I Блок 5
Каса, Деловодство032/ 278 734База I Блок 5
Сектор „Статистика“ База I032/ 278 749База I Блок 4
Сектор „Статистика“ База II032/ 277 273База II
Звено „Обществени поръчки“032/ 641 536 032/ 278 722База I Блок 5
Финансов контрол032/ 278 725База I Блок 5
Румяна Димова Ръководител Аптека032/ 670 042 032/ 277 258База II