Услуги

Home / Услуги
Списък на здравни обществени услуги, предоставяни безплатно от „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД
Административна услугаПравно основаниеОтговорна администрация за първоначално вписванеСрок за изпълнениеНеобходими документи
1. Писмено съобщение за смъртЗакон за гражданската регистрация – чл.55Министерство на здравеопазването
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
До 2 (два) работни дни.Молба по образец към заповед №13/16.01.
2018г.
Изтегли от тук
2.Издаване на болничен лист от лекуващите лекари/лекарите по дентална медицина и ЛККНаредба за медицинската експертиза – чл.7Министерство на здравеопазванетоДо 2 (два) работни дни.
3.Издаване на болничен лист от лечебни заведения, които обслужват лицето по местоработаНаредба за медицинската експертиза – чл.7Министерство на здравеопазванетоДо 2 (два) работни дни.
4.Издаване на дубликат на болничен листНаредба за медицинската експертиза – чл.53Министерство на здравеопазванетоДо 2 (два) работни дни.Молба до Управителя /свободен текст/
5.Издаване на медицинска документация (медицински рецепти, предписания, протоколи, удостоверения, свидетелства, експертизи и др.)Закон за здравето – чл.27 Национален рамков договорМинистерство на здравеопазванетоДо 2 (два) работни дни.
6.Изготвяне на етапна епикризаНаредба №49 от 18.10.2010г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико- социални грижи – чл.23Министерство на здравеопазванетоДо 2 (два) работни дни.
7.Изготвяне на епикриза при изписване на пациент от лечебно заведение за болнична помощ или от дом за медико- социални грижиНаредба №49 от 18.10.2010г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико- социални грижи – чл.24Министерство на здравеопазванетоДо 2 (два) работни дни.
8.Предоставяне на здравна информация от лечебното заведение, отнасяща се до здравословното състояние на пациента, включително копия от медицинските му документиЗакона за здравето – чл.286, ал.1Министерство на здравеопазванетоДо 2 (два) работни дни.Молба до Управителя /свободен текст/
9.Запознаване на наследници и роднини по права и по съребрена линия до четвърта степен, включително със здравната информация за починалия пациент и предоставяне на копия от медицинските документи.Закона за здравето – чл.286, ал. 3Министерство на здравеопазванетоДо 2 (два) работни дни.