Ценоразпис

Home / Ценоразпис

Цени за допълнително поискани от здравноосигурените лица услуги, свързани с оказването на медицинска помощ – избор на лекар и екип от медицински специалисти.

Цени за оказана медицинска помощ и административно обслужване на здравно неосигурени лица и лица без онкологични заболявания в „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД.