Наредби

Home / Наредби

Образец за подаване на необходимата информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности

Във връзка с публикуваната на 21.09.2021 г. Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, която влиза в сила от 25.09.2021 г., КОЦ – Пловдив представя искане за места за специализанти, финансирани от държавата /МФД/ в приложената към наредбата таблица.