Онкологична комисия

Home / Онкологична комисия

 

Онкологична комисия за рак на гърдата

Комисията заседава всеки вторник от 9.00 часа в База І, Блок 4, кабинет № 1

 

 Медицински онколог

Д-р Антоанета Томова

Лъчетерапевт

Д-р Елена Иванова

Рентгенолог

Д-р Славея Измирлиева

Патохистолог

Д-р Десислава Ташкова

Комисия за белодробен рак

Комисията заседава всеки вторник от  12.00 часа в База І, Блок 4, кабинет № 2

Хирург онколог

Д-р Парашкев Цветков

Пулмолог 

Д-р Станислав Къртев

Лъчетерапевт

Д-р Елена Иванова

Рентгенолог

Д-р Славея Измирлиева

Патохистолог

Д-р Десислава Ташкова

Онкологична комисия за меланома и рак на кожата

Комисията заседава всеки понеделник и четвъртък от 12.00 часа в База І, Блок 4, кабинет № 2

Медицински онколог

Д-р Петър Петров

Хирург онколог

Д-р Ваня Балева

Лъчетерапевт

Д-р Елена Иванова

Рентгенолог

Славея Измирлиева

Патохистолог

Д-р Десислава Ташкова

Комисия по палиативни грижи

Медицински онколог

Д-р Антоаната Томова

Дерматолог онколог

Анна Кирова

Гинеколог онколог

Д-р Светла Дионисиева

Хирург онколог

Д-р Ваня Балева

Лъчетерапевт

Д-р Елена Иванова

Рентгенолог

Славея Измирлиева

Патохистолог

Д-р Десислава Ташкова

Онкологична комисия по тумори на ЖПО

Комисията заседава всеки петък от 10.30 часа в База І, Блок 1 ДКБ, Гинекологичен кабинет № 11

Медицински онколог

Д-р Теодора Досева

Лъчетерапевт

Д-р Елена Иванова

Рентгенолог

Славея Измирлиева

Патохистолог

Д-р Десислава Ташкова

Урологична комисия

Комисията заседава всяка сряда от 10.00 часа в База І, Блок 4, кабинет № 1

Уролог

Д-р Владимир Михайлов

Хирург онколог

Д-р Румен Тулев

Лъчетерапевт

Д-р Елена Иванова

Патохистолог

Д-р Десислава Ташкова

Онкологична комисия – мозъчни тумори, Ту на глава и шия, малигнен тимом, невроендокринни тумори, GIST, УНГ-болести и НПО

Комисията заседава всеки понеделник от 11.00 ч. в База І, Блок 4, кабинет № 1

УНГ болести

Д-р Александър Николов

Хирург  

Д-р Митко Желязков

Лъчетерапевт

Д-р Елена Иванова

Рентгенолог

Славея Измирлиева

Патохистолог

Д-р Десислава Ташкова

Онкологична комисия за ГИТ

Комисията заседава всеки четвъртък от 11.00 часа в База І, Блок 4, кабинет № 1

Медицински онклог

Д-р Петър Петров

Гастроентеролог

Д-р Янко Илиев

Лъчетерапевт

Д-р Елена Иванова

Рентгенолог

Славея Измирлиева

Патохистолог

Д-р Десислава Ташкова