Информационен отдел

Home / Информационен отдел

Информационният отдел извършва цялостна регистрация, статистическа обработка и съхранение на информация относно онкологичната заболеваемост в Пловдивска, Пазарджишка и Смолянска области. Наблюдава тенденциите, локализацията и ефективността от профилактиката на рисковите групи и лекуваните лица.

Съвместно с другите специалисти от ”Комплексен Онкологичен Център – Пловдив” отделът оказва методична помощ на съответните здравни заведения от трите региона по отношение злокачествените заболявания. Следи и обобщава основните лечебно-медицински показатели.