Хормонална комисия

Home / Хормонална комисия

Първа комисия

Членове:

Дерматолог онколог

Д-р Веселина Николова

Хирург онколог 

Д-р Ваня Балева

Хематолог онколог

Д-р Светла Колдамова

Втора комисия

Членове:

Дерматолог онколог

Д-р Гергана Шаламанова

Хирург онколог 

Д-р Ваня Балева

Хирург онколог

Д-р Парашкев Цветков

Трета комисия за рак на гърдата

Членове:

Хирург онколог 

Д-р Ваня Балева

Хирург онколог 

Д-р Парашкев Цветков

Дерматолог онколог

Д-р Веселина Николова