История

Home / История

Изпълнена програма 2017 – 2020г. д-р Парашкев Цветков.

Изтеглете от ТУК (PDF файл) или разгледайте ТУК.

Центърът е създаден през 1952 година, за да обслужва населението на три области – Пловдив, Пазарджик и Смолян.

Днес Комплексен Онкологичен Център – Пловдив обслужва пациенти както от тези три области, така и все повече от цялата страна. Комплексен Онкологичен Център – Пловдив е вторият по големина Онкологичен център в страната.

В Комплексен Онкологичен Център – Пловдив е изграден и се поддържа най-големият в страната Регионален Раков Регистър, който е част от Националния Раков Регистър. Регистрираните за диспансерно наблюдение и активно лечение до края на 2014 година са почти 40 000 пациента, като всеки ден се регистрират нови 30-40 случая.

Така посочените медицински дейности се осъществяват на 243 разкрити болнични легла по следните медицински специалности:

 • Медицинска онкология
 • Гастроентерология
 • Клинична хематология
 • Пневмология и фтизиатрия
 • Хирургия
 • Анестезиология и интензивно лечение
 • Акушерство и гинекология
 • Радиология
 • Кожни и венерически болести
 • Клинична лаборатория
 • Обща и клинична патология
 • Образна диагностика
 • Урология
 • УНГ болести
 • Лъчелечение