Отделения

Home / Отделения

 

Отделения База I бул. „Васил Априлов“ №15А

 


 • Д-Р СВЕТЛА ДИОНИСИЕВА

  Специалност: Акушерство и гинекология, Онкология


 • Д-Р РОСЕН ПЕТРОВ

  Специалност: Акушерство и гинекология


 • Д-Р ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ

  Специалност: Урология, Хирургия


 • Д-Р АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ

  Специалност: Ушно-носно-гърлени болести


 • Д-Р ЮЛИАНА КАЛЕНИЧКОВА

  Специалност: Вътрешни болести


 • Д-Р АЛБЕНА ЧОЛАКОВА

  Специалност: Кожни и венерически болести


 • Д-Р СВЕТОСЛАВ СПАСОВ

  Специалност: Вътрешни болести


 • Д-Р ЯНКО ИЛИЕВ

  Специалност: Гастроентерология


 • Д-Р НЕВЕНА БАЛКАНСКА

  Специалност: Психиатрия


 • ДИНКА ВЪЛЧАНОВА

  Старша мед. сестра

Д-Р ВАЛЕНТИН ИВАНОВ

Началник Хирургично отделение


 • Д-Р ПАРАШКЕВ ЦВЕТКОВ

  Специалност: Хирургия, Онкология


 • Д-Р РУМЕН ТУЛЕВ

  Специалност: Хирургия, Онкология


 • Д-Р ВАНЯ БАЛЕВА

  Специалност: Хирургия, Онкология


 • Д-Р СТАНИСЛАВ СЛАВОВ

  Специалност: Хирургия


 • Д-Р МИТКО ЖЕЛЯЗКОВ

  Специалност: Хирургия


 • РУМЯНА БАТКОВА

  Старша мед. сестра


 • ИВАНКА САЛАБАШЕВА

  Ст. мед. сестра операционен блок

Д-Р ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ

Началник отделение

 


 • Д-Р ТЕОДОРА ДОСЕВА

  Специалност: Акушерство и гинекология, Онкология


 • Д-Р Иван Китов

  Специалност: Акушерство и гинекология


 • ВЛАДИМИРА КАРАВЕЗИЙСКА

  Ст. акушерка


 • ДИМИТРИЯ ПАУНОВА

  Ст. мед. сестра операционен блок

 • Д-Р МИРОСЛАВА ИЛИЯНОВА ТИЛКИЯН

Началник Отделение по анестезиология


 • Д-Р МАРГАРИТА КИЛОВА-ПЕТКОВА

  Специалност: Анестезиология и Реанимация


 • Д-Р ИВАН ИВАНОВ

  Специалност: Анестезиология и Реанимация


 • Д-Р Емилия Траянова

  Специалност: Анестезиология и Реанимаци


 • Д-Р ЕВГЕНИЙ ДИНЕВ
   

   

  Специалност: Анестезиология и Реанимация

   

  Марина Станева

  Ст. мед. сестра

   

Д-Р СЛАВЕЯ ИЗМИРЛИЕВА

Началник отдел образна диагностика


 • Д-Р БОРИС ДАНЕВ

  Специалност: Образна диагностика


 • Д-Р ЕМИЛИЯ ПАНДОВА

  Специалност: Образна диагностика


 • Д-Р ЕЛКА ВЕЛКОВА

  Специалност: Образна диагностика


 • Д-Р АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ

  Специалност: Образна диагностик

  ПАВЛИНА ПЕНКОВА  
  Старши рентгенов лаборант

Д-Р МАРИЯ СТАНИЛОВА

Началник Отделение


 • Д-Р СИЛВИЯ АЛЕКСАНДРОВА

  Специалност: Клинична лаборатория


 • СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА

  Старши клиничен лаборант

Д-Р ДЕСИСЛАВА ТАШКОВА

Началник отделение по Клинична патология


 • Д-Р ДМИТРИЙ СТАЙКОВ

  Специалност: Обща и Клинична Патология


 • ЦВЕТЕЛИНА МИХАЛКОВА

  Старши лаборант

 

Отделения База II бул. „Ал. Стамболийски“ №2А

Д-Р АНТОАНЕТА ТОМОВА

Началник I-во отделение по Медицинска Онкология


 • Д-Р СВЕТЛА КОЛДАМОВА

  Специалност: Вътрешни болести, Клинична хематология, Онкология


 • Д-Р НАДЖИЕ ЕМИН


 • Д-Р ВАСИЛЕНА ГЕОРГИЕВА КУМАНОВА – ЧОЧЕВА


 • Д-Р ХРИСТО АНГЕЛОВ ХАДЖИЕВ


 • ИЛИЯНА РАБАДЖИЙСКА

  Ст. мед. сестра

 

Д-Р ПЕТЪР ПЕТРОВ

Началник II-ро отделение по Медицинска Онкология и хематология

 


 • Д-Р МАРИЯ ТЕЛКИЕВА

  Специалност: Вътрешни болести, Онкология


 • Д-Р ИРИНА КОЛЕВА

  Специалност:  Онкология


 • Д-Р ВАЛЯ ВЪЛКОВА

   


 • Д-Р НЕВЕНА МИТЕВА


 • ВИОЛЕТА МАНОЛОВА

  Ст. мед. сестра

Д-Р ИВАН ТОНЕВ

Началник отделение


 • Д-Р ЕЛЕНА БАНГИЕВА


 • Д-Р НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ


 • Д-Р ЯНА ОЧЕВА

  Специалност: Онкология


 • Д-Р АНГЕЛ ПЕТРОВ

  Специалност: Онкология


 • Д-Р МИЛЕНА КЬОСЕВА

  Специалност: Онкология


 • ДИМИТРИЙКА ИВАНОВА

  Ст. мед. сестра

Д-Р ГЕРГАНА ШАЛАМАНОВА

Началник Отделение


 • Д-Р АННА КИРОВА

  Специалност: Дерматология, Онкология


 • Д-Р МАРИЕЛА ПРАНГОВА


 • СИЛВИЯ БОРИСОВА

  Ст. мед. сестра

 Д-Р ЕЛЕНА ИВАНОВА

Началник отделение


 • Д-Р ЕЛЕНА ТОДОРОВА

  Специалност: Лъчелечение


 • Д-Р ТОТКА ХРИСТОВА

  Специалност: Лъчелечение


 • Д-Р АЙШЕ МЕХМЕД

  Специалност: Лъчелечение


 • Д-Р ЛЮБКА МИХОВА

  Специалност: Лъчелечение


 • Д-Р ЛЮДМИЛ РАДЕВ

  Специалност: Лъчелечение


 • ЕМИЛИЯ РАЗПОПОВА

  Старша мед. сестра


 • ПОЛИНА ВЪЛКОВА

  Старши лаборант