Постъпване при нас

Home / Постъпване при нас

Нашият екип от висококвалифицирани специалисти поема Вашето комплексно лечение.

 

При необходимост от лъчелечение ще бъдете насочени от Диагностично-Консултативния Блок. Ще Ви приемем в самото отделение, след като бъдете изследвани в ДКБ (Диагностично-консултативен Блок). В деня, определен за прием при нас, заповядайте в приемния кабинет. Вие ще трябва да носите със себе си необходимата медицинска документация – Направление за хоспитализация – бланка МЗ НЗОК № 7, издадена от личния Ви лекар или от специалист.

Според вида и тежестта на Вашето състояние, лекуващият лекар ще определи за Вас индивидуален план на лечение. Като новопостъпил пациент, ще бъдете информирани за диагнозата, вида на лечението и риска и характера на всяка лечебна и диагностична процедура, която ще Ви се приложи.

Ще подпишете документ за „Информирано съгласие“. При медицински показания за оперативно лечение, то ще бъде извършено в Операционния блок, разполагащ с 4 функционално обособени зали, оборудвани със съвременна апаратура и инструментариум, отговарящи на изискванията на медицинските стандарти по „Анестезиология и интензивно лечение“.

Следоперативното лечение ще извършим в ОАИЛ (Отделение по Анестезиология и Интензивно Лечение), ако състоянието Ви го налага, или в стационарите на Хирургичните отделения. Там се осигуряват 24-часови интензивни грижи от високоспециализиран медицински персонал. С помощта на съвременни средства за обезболяване, внимание и грижа от сестринския персонал, пациентите преодоляват значително по-леко страданието. След преглед и преценка от лекуващия лекар, ще бъдете изписани.

При Вашето успешно изписване ще бъдете насочени със съответното попълване на документация (досие на пациента) към Специализирана Комисия по Локализация (комитет). Клиничните онкологични комисии отговарят на изискванията и осъществяват дейност съгласно Медицински стандарт по Медицинска онкология.