Д-р Иван Тонев: След пандемията повече пациенти се диагностицират в напреднал метастатичен стадий 

Д-р Иван Тонев: След пандемията повече пациенти се диагностицират в напреднал метастатичен стадий 

Д-р Иван Тонев – началник на Отделението по медицинска онкология и пневмология в КОЦ-Пловдив, в интервю за сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“Как се отрази пандемията на онкоболните пациенти? Какви са тенденциите, които наблюдавате вие? 

Пандемията от КОВИД-19 по отношение на пациентите, които бяха диагностицирани с онкологично заболяване и провеждаха лечение, категорично не се отрази толкова сериозно, т.е. те продължиха с лечението си по план. Тогава, когато беше възможно, на пациентите се изписваха медикаменти за амбулаторно лечение – разбира се, това невинаги е възможно, но в подходящите случаи това беше направено. И това не е само в нашия център, това всъщност се случи в цяла България. По отношение на диагностиката на онкологичните заболявания имаше известно забавяне, предвид факта, че голяма част от онкологичните структури и изобщо от болничните структури в страната бяха превърнати в КОВИД отделения, и поради тази причина се наблюдава и по време на пандемията, и вече след пандемията, ако може така да кажем, по-голям брой на пациентите, които се диагностицират в напреднал метастатичен стадий. Това е свързано единствено със затруднения достъп до диагностика и естествения страх у хората да посещават болници тогава, когато беше разгарът на КОВИД-19, пандемията.

По отношение специално рака на белия дроб пък се наблюдава една обратна тенденция – много по-голяма част от пациентите бяха диагностицирани в ранен стадий, предвид факта, че бяха извършени много рентгенови снимки и компютърни томографии на белия дроб, предвид спецификата на КОВИД-19 инфекцията. И това изигра ролята на вид скрининг специално за рака на белия дроб и доста пациенти бяха диагностицирани в ранен стадий, който е абсолютно лечим и дава много добра прогноза.  

Д-р Тонев, а по какъв начин повлияха ваксините срещу КОВИД-19 на онкоболните пациенти?  

Ваксините не повлияха по абсолютно никакъв начин. Взаимодействие между ваксините и онкологичното лечение, независимо дали е класическата химиотерапия, дали са някои от новите методи и лечения с имунотерапии или ендокринна терапия, лъчева и всякаква, в това отношение нямаше абсолютно никакви взаимодействие, нямаше абсолютно никакви проблеми. Единственото, което се случи, е предвид ритъма, по който се поставяха част от ваксините. Има изисквания, поради които трябва да има отстояние от проведения курс и приложението на ваксината. Това наложи понякога отлагане със седмица или две на самия курс на лечение, което по никакъв начин не променя ефективността, очакваните резултати от лечението и прогнозата за пациентите.  

Споменахте и за модерни методи за лечение. Бихме ли могли да кажем малко повече за тях, какви съвременни методи за лечение на пациенти с онкологични заболявания се прилагат у нас? 

Съвременните методи за лечение не са само в сферата на медицинската онкология, т.е. не само като химиотерапия, имунотерапия или прицелна терапия. Съвременните методи на лечение първо стартират още с диагностиката, доста подобрения достъп до различни диагностични процедури, които могат да поставят диагнозата в точен стадий, навреме – говоря като позитронно-емисионната томография, т.нар. РЕТ скенер, компютърна томография, ядрено-магнитен резонанс – това в самото начало на диагностиката. След което има доста иновативни методи за лечение и по отношение на хирургичното лечение – говорим за роботизираната, най-вече за роботизираната хирургия, която е достатъчно достъпна към настоящия момент и в България. И когато стане въпрос за медицинската онкология, в рамките на последните четири години или от четири години в България рутинно работим с най-съвременните методи. Това е имунотерапията – лечение, което всъщност стимулира имунната система на човек да се бори със злокачественото заболяване. Този вид терапия е с един доста предвидим профил на токсичност и с едни реално невероятни резултати, имайки предвид последните 20-30 години. 

От какво зависят по-добрите резултати в контрола и лечението на злокачествените заболявания? Кога може да говори за ефективност на дадена терапия? 

По-добрите резултати зависят на първо място от стадия, в който се диагностицира заболяването. Колкото по-ранен е стадият, в който се диагностицира онкологичното заболяване, толкова шансът за пълно излекуване е по-голям. Тогава, когато говорим за напредналите стадии, тогава обикновено работим за забавяне на очакваната прогресия, респективно за удължаване живота на пациентите. Тенденциите, включително и при най-смъртоносните злокачествени заболявания, каквото например е ракът на белия дроб, тенденциите именно с имунотерапията, която използваме масово напоследък, е това заболяване да се превърне в хронично. И ето един пример: ако допреди 10 години очакваната петгодишна преживяемост за съжаление при метастатичния рак на белия дроб беше около 5% от пациентите, към настоящия момент тези цифри са доста различни, което дава някаква надежда за всички нас.  

Да, да, казахте – заболяването може да се превърне в хронично такова, което е една голяма надежда, да. 

Да, така е. Голяма надежда е. При това хронично заболяване, разбира се, изискващо и хронично лечение и лечение, което е с един доста предвидим и доста добре контролиран профил на токсичност, т.е. качеството на живот на пациентите не се нарушава за този период от време.  

Следващият ми въпрос е много общ, но и много съществен – с какви трудности се сблъсквате най-често във вашата работа? 

Трудностите са предимно от административен характер. Това са трудностите. Но някакви сериозни затруднения в ежедневната работа мисля, че нямаме. По-скоро са чисто административни и чисто документални, нищо повече от това. 

Д-р Тонев, какви съвети бихте дали вие като специалист на хората, как може да намалим риска от рак? 

Това е действително много общ въпрос и това включва първо намаляване на рисковите фактори, класически рискове фактори – тютюнопушене. Тогава, когато се подобри физическата активност, по-скоро физическото състояние на хората, дори и тогава не можем категорично да избегнем развитието на злокачествени заболявания. Поради тази причина по-скоро посоката би следвало да бъде към разработване и спазване на скрининговите програми, каквито и към настоящия момент има в България. Онези скринингови програми, които са доказали своята ефективност за най-често срещаните злокачествени заболявания – това са рак на шийката на матката, на яйчник, на гърда, на бял дроб, простатен карцином, дебелочревен карцином. Това са най-честите злокачествени заболявания и с една адекватна скринингова програма тези пациенти могат да бъдат улавяни в много ранен стадий и реално да бъдат абсолютно излекувани напълно.

Не на последно място, това са утвърдените ваксини срещу някои от заболяванията. Пример: ваксината, която се прави при момичета и при възрастни дами срещу рака на шийката на матката. Благодарение на тези ваксини и въвеждането им в голяма част от западните държави – говоря някои от скандинавските, говоря Австралия, диагнозата рак на маточната шийка почти не съществува.   

Колко годишно момиче може да си постави подобна ваксина? 

Доколкото помня, нещата започват нещо като 9-годишна възраст беше първата апликация – става въпрос, преди да е започнала активен полов живот.  

Да. И в България се правят такива ваксини. 

Те се правят от повече от 10 години. 

Да, но това е хубаво сега да кажем на тези, които не знаят – ако пожелаят, да го направят, защото казвате, това е една превенция.  

Това е една превенция. Ако желаят, разбира се, ако са съгласни с ваксините. Въпрос общо взето на личен избор е, но това е превенцията. Това е единственият вариант да не се случат нещата.  

Д-р Тонев, а кои са сигналите, първите сигнали, които трябва да ни се сторят тревожни и да посетим специалист? 

Всяка една промяна в общото състояние би следвало да ни накара да посетим лекар, може би не специалист, но личния лекар. 

Лекар, да, имате предвид лекар. 

Да, това е първата стъпка. И след това, ако се налага, защото голяма част от злокачествените заболявания, всъщност техните симптоми имитират банални състояния, които всеки един от нас е имал в живота си – дали ще бъде болка в корема, дали ще бъде закашляне, дали ще бъде подуване. Това са симптоми, които в голяма част от случаите, в повечето случаи са свързани с доброкачествени, банални състояния и заболявания. Така че всяко едно подобно оплакване би следвало да ни накара да посетим лекар. Освен това, ако това оплакване не отшумява след началното лечение, би следвало да се замислим за нещо по-сериозно. 

Много ви благодаря за този полезен разговор и ви пожелаваме успех! 

Моля. Благодаря, и на вас успех!