Д-р Тихомир Георгиев: Колкото по-рано се хване карциномът на яйчника, толкова по-добри шансове има за възстановяване 

Д-р Тихомир Георгиев: Колкото по-рано се хване карциномът на яйчника, толкова по-добри шансове има за възстановяване 

Да запознаем нашите слушатели с това, че онкологичните заболявания на маточната шийка, във вътрешността на матката и на яйчниците се наричат гинекологични онкологични заболявания. Колко жени страдат от това заболяване?  

През последните години се увеличава и зачестява тази патология, специално при овариалните карциноми, при карциномите на маточната шийка и при по-възрастните пациенти се увеличава също и честотата на карцинома на ендометриума, т.нар. карцином на тялото на матката. Това е свързано най-вече първо с подобрените диагностични възможности, подобрената апаратура, както е свързано и с различни рискови фактори – фактори на околната среда, вредности, начина на хранене, генетичния режим, наследствените фактори. Това мога да кажа.  

Добре, а каква е диагностиката и лечението на рака на яйчниците в различните стадии на болестта?  

При рака на яйчника – той така е наречен, „тихият убиец“, при него няма специфична симптоматика. Най-често симптомите са подуване на корема, гадене, повръщане, безапетитие, наличие на течност в корема. Тези болни се откриват в по-късен стадий на заболяването, тъй като няма специфична клинична картина при тях. Могат да бъдат диагностицирани чрез комбинация от туморни маркери, като НЕ4, СА125, ехографско изследване, може да се направи и скенер и така да бъдат открити. Но те се откриват, както споменах, в по-късен стадий на заболяването поради нетипичната клинична картина, която я дава този карцином.  

Вие казахте, че има наследствен фактор. Освен този наследствен фактор, какви са другите рискови фактори, за които трябва да внимават жените и да посетят вашия кабинет?    

Първо това е с вързано с диетичен режим, с начина на хранене, с професионални вредности, също така с честата овулация, когато става разкъсване на повърхността на яйчника и отделянето на яйцеклетката също води до травмиране на повърхността на самия яйчник. Това е също рисков фактор. Професионалните вредности – талк, различни химични канцерогенни фактори, повишават честотата на този карцином при жените.  

Добре, искам да ви попитам има ли развитие в лечението на рака на яйчниците?

Да.  

И какви са съвременните подходи в терапията на това онкологично заболяване? 

Обикновено карциномът на яйчника, при него обемът на оперативната интервенция в по-ранните стадии, когато бива открит, включва извършването на тотална хистеректомия с оментектомията, ексфолиране на цялата коремна кухина и взимане на биопсии от съспектни участъци по перитонеум, диафрагмални куполи, операция на коремните органи, като черен дроб, стомах. Извършва се лимфна дисекция с цел биопсиране на лимфните възли и доказване на метастази в тях. Извършва се и апендектомия. Това е като оперативен подход.    

Също така в лечението се колаборира и със химиотерапевти, където се извършват различни цитостатици, като лечение с прицелна терапия, с таргетна терапия. Но това е от гледна точка на химиотерапията.  

Разбирам. Всъщност ракът на яйчниците е напълно лечим, нали така? И кога?  

Ами колкото по-рано се хване карциномът на яйчника, толкова има по-добри шансове за възстановяване. Тук трябва да се спомене и възможността на съвременните химиотерапевтични молекули и след петата година болната се счита за навлязла в ремисия и ако няма някакви симптоми, се счита за оздравяла. Тя подлежи вече на диспансерно наблюдение в рамките на всяка година и има възможност за преглед.