Д-р Елена Иванова: Новият линеен ускорител на КОЦ Пловдив оправдава напълно добрите ни очаквания

Д-р Елена Иванова: Новият линеен ускорител на КОЦ Пловдив оправдава напълно добрите ни очаквания

„50 души се възползват в момента от новия линеен ускорител в КОЦ Пловдив, а около 20 човека са напълно завършили лечението си. Това е дълъг процес, защото продължава около месец, месец и половина. Така че, засега, добрите ни очаквания от работата на този ускорител се оправдават.“,  заяви д-р Елена Иванова – началник Отделение „Лъчелечение“ в Комплексен онкологичен център – Пловдив.

От края на месец септември в КОЦ – Пловдив заработи нов, последно поколение линеен ускорител. Новият апарат е модел Halcyon на американската компания „Вариан“, версия 3. Това е линеен ускорител от по-ново поколение, а версия 3 на Halcyon за първи път се инсталира в отделението по лъчелечение. Неговото предназначение, както и на другия линеен ускорител, с който разполага онкодиспансерът, е провеждането на лъчетерапия при почти всички видове онкологични заболявания. Най-често апаратът се използва за лечение при рак на млечната жлеза, на шийката и тялото на матката, рак на органите на главата и шията, на простатата, дебелото черво, белия дроб и тумори на мозъка, както първични, така и метастатични. И двата линейни ускорителя са усъвършенствани за провеждане на модулирано по интензитет лъчелечение – т.нар. IMRT, и обемно модулирана ротационна терапия – VMAT. Новият ускорител е оптимизиран и за 100% образно направлявана лъчетерапия, като задължителната верификация за напасване на образите се прави преди всеки сеанс. Освен това Halcyon е оборудван и със софтуер „Велосити“, позволяващ провеждането на адаптирано лъчелечение. Halcyon има възможност и за радиохирургия, но работата по този метод се очаква да започне през следващата година,  след като бъдат направени някои допълнителни измервания.

Записването и за двата линейни ускорителя в КОЦ- Пловдив става лесно и бързо,  в приемния кабинет, в лъчетерапевтичния комплекс на бул. „Александър Стамболийски“ 2А.  Необходимо е пациентите да носят със себе си епикриза от лечебно заведение и евентуално решение на онкологична комисия за лъчелечение. В рамките на седмица след записване става планирането, изработването на терапевтичния план и започването на лечение. Лечението, както и  всички консумативи са абсолютно безплатни и  напълно достъпни за всички онкологично болни от цялата страна, независимо от къде са насочени, като единственото изискване към тях е да имат регистрация в КОЦ-Пловдив. 

Д-р Иванова посочи предимствата на новия апарат като подчерта, че „ в сравнение с конвенционалните линейни ускорители, Halcyon има две основни предимства – точност и бързина. Точността се гарантира от това задължителното напасване на образите преди всеки сеанс, а бързината е наистина впечатляваща. За 8 минути един пациент е въведен в процедурното помещение, позициониран, верифициран, проведено е облъчване и е изведен от процедурното помещение. Всичко това дава възможност за преминаване на повече пациенти за по-кратко време. Освен това новият ни линеен ускорител е доста по-щадящ от конвенционалните линейни ускорители поради една техническа особеност – с по-малка утечка. Така се пазят по-добре съседните критични органи и се намаляват страничните реакции.“