КОЦ – Пловдив с нов уникален апарат за диагностика и профилактика

КОЦ – Пловдив с нов уникален апарат за диагностика и профилактика

Има само три такива в България

От края на 2020г. отделението по клинична патология към „Комплексен онкологичен център“ – Пловдив разполага с най-новото поколение лабораторна апаратура – автоматизирана система за тъканна диагностика. С това се похвали управителят на КОЦ Пловдив – доц. д-р Плaмен Фотев д.н.

По-големият капацитет на апарата дава възможност за извършване на различни по вид изследвания за по-кратък период от време и има редица предимства за пациентите. От една страна се повишава качеството на предлаганите услуги, а от друга – значително се намалява срокът за отчитане и интерпретиране на резултатите. Това позволява създаването на индивидуализиран подход в лечението на пациенти чрез изследване на редица прогностични и предикативни мерки, както и мониторинг на таргетни терапии при карцином на млечната жлеза, белодробния карцином, малигнения меланом и други онкологични заболявания.

„Благодарение на модерната апаратура, хирурзите получават най-бързо и качествено оформена диагноза, а онколозите имат възможност за песонализиране на лечението на конкретния пациент. Така пациентите, оперирани и лекувани в КОЦ – Пловдив, получават и ще получават качествена диагностика още в момента на тяхното изписване от болничното заведение.“ – съобщи д-р Десислава Ташковa – началник на отделение по Клинична патология.

Отделението по клинична патология към Комплексен онкологичен център – Пловдив е основно звено в диагностичната дейност в лечебното заведение и осигурява необходимата информация в подпомагането на ранна диагностика, профилактика и лечение на всички заболявания, лекувани в болницата.

„Комплексен онкологичен център“ – Пловдив е и единственото лечебно заведение в Южна България, в което се провежда високоспециализирано изследване за окончателно определяне на НЕR2 статуса при пациенти с карцином на млечната жлеза с гранични стойности на рецептора.

Според доц. д-р Плaмен Фотев: „Модерната апаратура, с която разполага здравното заведение, е третата в страната след Университетската специализирана болница за активно лечение по Онкология ( УСБАЛО) и Специализирана болница за лечение на онкохематологични заболявания, намиращи се в град София и нарежда КОЦ – Пловдив сред водещите онкологични центрове в страната.“