Д-р Парашкев Цветков: Без втори ускорител лишаваме онкоболните от лечение, старият може да гръмне

Д-р Парашкев Цветков: Без втори ускорител лишаваме онкоболните от лечение, старият може да гръмне

Комплексният онкологичен център в Пловдив се готви да закупи нов линеен ускорител за лъчетерапия от последно поколение с възможност и за радиохирургия. Модерната апаратура ще струва до 5 000 000 лв., а за целта Онкодиспансерът смята да изтегли кредит от европейската инициатива JESSICA.

За да може КОЦ, който обгрижва пациенти от цяла Южна България, да се оборудва с нужната апаратура, заместник-кметът на Пловдив Илия Кирчев направи две предложения до Общинския съвет. Едното е да се разреши на управителя на Онкото да закупи въпросния нов линеен ускорител след провеждане на обществена поръчка по реда и условията на Закона за обществените поръчки на стойност до 5 000 000 лв. с ДДС, включваща доставка и въвеждане в експлоатация на медицинската апаратура, както и разходите по преустройството на съществуващата сграда за лъчелечение. Предлага се също управителят на онкоцентъра да сключи договор за инвестиционен кредит по инициативата JESSICA, с който да се плати ускорителят.

Второто предложение до местния парламент е да се промени инвестиционната програма на КОЦ, одобрена през юли 2018 година, като се отпуснат средства за закупуването на хибридна СПЕК/КТ система, гама камера и томограф. Прогнозната стойност на тези системи, заедно със сграда за тях, е около 1 400 000 лева без ДДС.

В медийното пространство обаче се появиха манипулативни коментари, че предвидените суми за новата апаратура са много и изхарчването им по този начин ще ощети онкоболните, тъй като няма да стигнат средствата за лечението им. По този повод потърсихме за коментар управителя на КОЦ-Пловдив д-р Парашкев Цветков.

 

Защо се наложи закупуването на новия ускорител да стане точно сега, в края на вашия мандат?

Аз смятам да се кандидатирам за втори мандат за управител. Ако ме изберат, запазвам поста, ако не – оставам да работя в Онкоцентъра. Животът ми на лекар е минал тук, видял съм какво ли не? Жал ми е за пациентите, тъй като при липса на модерно лечение, те ще бъдат принудени да търсят алтернатива в други болници в Българи или в чужбина. Просто онкологията е немислима без комплексното лечение на пациентите. Имаме химиотерапия, лъчетерапия и други методи.

Ако старият апарат аварира, цяла България ще пострада, тъй като ще изхвърли радиоактивност

Дори да не ме изберат пак за управител, ще остана да работя в Онкодиспансера

Само за миналата година заболелите от рак в Пловдив са 3 421

 

 Г-н Цветков, защо се налага закупуването на нов линеен ускорител?

Защото в момента КОЦ разполага с един линеен ускоритeл, който е на пет години и е на трисменен режим на работа сутрин от 6.00, вечер до 24.00 часа.

Сменихме една аварирала тръба, която се прави по принцип на десет години. Това показва, че трябва да имаме и втори ускорител, за да можем да обслужваме големия брой пациенти. От миналата година търсим начин да осигурим финансиране за набавянето му. След дълги преговори стигнахме до решението да получим кредит по инициативата JESSICA, предоставен от „Регионален фонд за градско развитие“ АД.

Той е изгоден, ще бъде връщан в срок от десет години при лихва от един процент

При това натоварване на сегашния ни линеен ускорител, ако аварира, или гръмне, ще оставим нашите болни буквално без алтернатива къде да се лекуват. А те не са само от Пловдив и региона, а от други области на България.

Преди около три месеца апаратът започна да загрява в резултат на претоварването. Оставаше половин градус до предела!

Спирахме го да поизстине, за да не стане голяма беля. Ако гръмне, цяла България ще пострада, тъй като ще изхвърли радиоактивност. Затова съм категоричен, че трябва да закупим нов линеен ускорител.

 

Каква е реалната цена на техниката, която искате да закупите, и как ще протече процедурата?

Цената е пазарна и всеки, който се интересува може да провери на сайта на Агенцията за обществени поръчки. На Общинския съвет се предлага не да закупим линейния ускорител, а само да получим разрешение за сключване на договор за взимане на дългосрочен кредит от 4.5 милиона лева.

След като бъде одобрен, следва назначаване на експертни лица от Агенцията по ядрено регулиране. Те ще трябва да изготвят по техническата спецификация на апаратурата къде и как да се разположи. После специалист ще определи параметрите на апарата.

Процедурата продължава с предпазарно проучване за интерес на фирмите-доставчици, които ще дадат прогнозната цена. После ще бъде обявена обществена поръчка за изпълнител на проекта Процесът от внасяне на сесия на Общинския съвет до определяне на изпълнител е около година.

След това от 3 до 6 месеца ще бъдат необходими за конфигуриране на техниката и чак след това се извършва плащането.

В същото време лъчетерапията е много важна за лечението на пациентите

Това са най-скъпите пътеки. По време на извънредното положение и наложените от него ограничения в борбата с разпространението на коронавируса в Хирургията и Онкологията при нас приемът на пациенти спадна до 15%. Благодарение на лъчетерапията Комплексният онкологичен център имаше приходи, които позволиха всички медици да си получават заплатите в пълен обем. Просто недоумявам как може да се правят груби опити за внушения срещу общината и КОЦ.

 

Разкажете и за хибридната СПЕК/КТ система, гама камера и томограф?

Тя също е много важна за нашата дейност. Обществената поръчка за нея приключи в началото на 2019 година. От тогава търсим и събираме пари за нейното закупуване. С монтирането ще подобрим допълнително лечението на нашите пациенти и те няма да търсят други болници.

Плащането ще започне, следа като има сграда, където да започне монтирането на техниката

Тези наши идеи за инвестиционни програма бяха внесени още през януари в Общинския съвет, но поради пандемията от коронавирус бяха спрени. Време е да ги реализираме. Приключилата преди време проверка на Държавен финансов контрол при нас излезе със заключение, че няма забележка.

 

Има ли увеличение на болните от от рак в Пловдив и областта?

Цифрите са повече от притеснителни. Само за миналата година са диспансеризирани при нас 31 691 души с рак от Пловдив и областта. От Пазарджик и областта те са 9253, от Смолянска област – 3677, а от други региони – 3 069. Новозаболелите в Пловдив са 3421, в Пазарджик – 979, в Смолян 435, от други региони – 680. Починалите от рак за 2019 са 2743 в Пловдив, в Пазарджик – 887, в Смолян – 323, а от чужди региони – 112. Всички те са минали през Онкодиспансера. Всички тези цифри показват колко е необходимо да обновяваме техниката, за да може да предлагаме лечение на високо ниво на нашите пациенти.

Източник: marica.bg