Хормонална комисия

Първа комисия

Председател:

Медицински онколог-Д-р Антоанета Томова

Членове:

Дерматолог онклог

Д-р Веселина Николова

Хирург онколог 

Д-р Ваня Балева

Гинеколог онколог

 Д-р Константин Младенов

Втора комисия

Председател:

Медицински онколог-Д-р Петър Петров

Членове:

Дерматолог онклог

Д-р Гергана Шаламанова

Хирург онколог

Д-р Ваня Балева

Хирург онколог

Д-р Парашкев Цветков

Трета комисия за рак на гърдата

Председател:

Медицински онколог-Д-р Снежана Янкова

Членове:

Хирург онколог 

Д-р Ваня Балева

Хирург онколог

Д-р Парашкев Цветков

Дерматолог онклог

Д-р Веселина Николова