Специализанти

Home / Специализанти

 

“ Комплексен онкологичен център – Пловдив “ ЕООД провежда конкурс за заемане на длъжноста:
Лекар , специализант медицинска онкология.
За повече информация виж –  тук

 

 

Протокол от конкурсът:  тук

 

 

“ Комплексен онкологичен център – Пловдив “ ЕООД провежда конкурс за заемане на длъжноста:
Лекар , специализант по лъчелечение – 1 място за Отделение по Лъчелечение..
За повече информация виж –  тук

 

 

Протокол от конкурсът :  тук