Отделения

Отделения  База I    бул. „Васил Априлов“ №15А

Д-Р ВЕСЕЛИНА ЙОРДАНОВА

Началник ДКБ

Д-Р СВЕТЛА ДИОНИСИЕВА

Специалност: Акушерство и гинекология, Онкология

Д-Р РОСЕН ПЕТРОВ

Специалност: Акушерство и гинекология

Д-Р ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ

Специалност: Урология, Хирургия

Д-Р АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ

Специалност: Ушно-носно-гърлени болести

Д-Р ЮЛИАНА КАЛЕНИЧКОВА

Специалност: Вътрешни болести

Д-Р АЛБЕНА ЧОЛАКОВА

Специалност: Кожни и венерически болести

Д-Р АСЕН ПАНЧЕВ

Специалност: Урология, Хирургия

Д-Р ЯНКО ИЛИЕВ

Специалност: Гастроентерология

Д-Р НЕВЕНА БАЛКАНСКА

Специалност: Психиатрия

dinka_vulchanova

ДИНКА ВЪЛЧАНОВА

Старша мед. сестра

Д-Р ВАЛЕНТИН ИВАНОВ

Началник Хирургично отделение

Д-Р ПАРАШКЕВ ЦВЕТКОВ

Специалност: Хирургия, Онкология

Д-Р РУМЕН ТУЛЕВ

Специалност: Хирургия, Онкология

Д-Р ВАНЯ БАЛЕВА

Специалност: Хирургия, Онкология

Д-Р СТАНИСЛАВ СЛАВОВ

Специалност: Хирургия

Д-Р МИТКО ЖЕЛЯЗКОВ

Специалност: Хирургия

Д-Р ВЪЛЧО ПЕТКОВ

Специалност: Хирургия

РУМЯНА БАТКОВА

Старша мед. сестра

ИВАНКА САЛАБАШЕВА

Ст. мед. сестра операционен блок

Д-Р АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ

Началник отделение

Д-Р ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ

Специалност: Акушерство и гинекология

Д-Р АСЕН ДАСКАЛОВ

Специалност: Акушерство и гинекология

Д-Р ТЕОДОРА ДОСЕВА

Специалност: Акушерство и гинекология, Онкология

ВЛАДИМИРА КАРАВЕЗИЙСКА

Ст. акушерка

ДИМИТРИЯ ПАУНОВА

Ст. мед. сестра операционен блок

Д-Р ЕВГЕНИЙ ДИНЕВ

Началник Отделение по анестезиология

Д-Р ВЕСА БАЙРЕВА

Специалност: Анестезиология и Реанимация

Д-Р МАРГАРИТА КИЛОВА-ПЕТКОВА

Специалност: Анестезиология и Реанимация

Д-Р ИВАН ИВАНОВ

Специалност: Анестезиология и Реанимация

Д-Р РАЙЧО ПЕЕВСКИ

Специалност: Анестезиология и Реанимация

Д-Р МИРОСЛАВА ИЛИЯНОВА ТИЛКИЯН

Специалност: Анестезиология и Реанимация

ПЕТЯ СИМЕОНОВА

Ст. мед. сестра

Д-Р СЛАВЕЯ ИЗМИРЛИЕВА

Началник отдел образна диагностика

Д-Р БОРИС ДАНЕВ

Специалност: Образна диагностика

Д-Р ЕМИЛИЯ ПАНДОВА

Специалност: Образна диагностика

Д-Р ДАНИЕЛА БОЯДЖИЕВА

Специалност: Образна диагностика

Д-Р ЕЛКА ВЕЛКОВА

Специалност: Образна диагностика

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ

Специалност: Образна диагностика

ПАВЛИНА ПЕНКОВА

Старши рентгенов лаборант

Д-Р МАРИЯ СТАНИЛОВА

Началник Отделение

Д-Р ГАЛИНА ДРАГАНОВА

Специалност: Клинична лаборатория

СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА

Старши клиничен лаборант

desislava_tashkova

Д-Р ДЕСИСЛАВА ТАШКОВА

Началник отделение по Клинична патология

anon_man_sm_bw

Д-Р ДМИТРИЙ СТАЙКОВ

Специалност: Обща и Клинична Патология

 

anon_woman_sm_bw

ЦВЕТЕЛИНА МИХАЛКОВА

Старши лаборант

Отделения База II    бул. „Ал. Стамболийски“ №2А

Д-Р АНТОАНЕТА ТОМОВА

Началник I-во отделение по Медицинска Онкология

Д-Р СВЕТОСЛАВ СПАСОВ

Специалност: Вътрешни болести

Д-Р СВЕТЛА КОЛДАМОВА

Специалност: Вътрешни болести, Клинична хематология

Д-Р НАДЖИЕ ЕМИН

Д-Р ЕЛЕНА БАНГИЕВА

Д-Р ВАСИЛЕНА ГЕОРГИЕВА КУМАНОВА – ЧОЧЕВА

Д-Р ТРЕНДФИЛА ЛЮБЧЕВА ДИМОВА

Специалност: Вътрешни болести, Онкология

Д-Р ИРИНА НИКОЛАЕВА КОЛЕВА

Специалност: Онкология

 

Д-Р ХРИСТО АНГЕЛОВ ХАДЖИЕВ

ИЛИЯНА РАБАДЖИЙСКА

Ст. мед. сестра

Д-Р ПЕТЪР ПЕТРОВ

Началник II-ро отделение по Медицинска Онкология и хематология

Д-Р МАНОЛ СЛАВОВ

Д-Р МАРИЯ ТЕЛКИЕВА

Специалност: Вътрешни болести, Онкология

Д-Р СНЕЖАНА ЯНКОВА

Специалност: Вътрешни болести, Онкология

Д-Р ВАЛЯ ВЪЛКОВА

b2_oncol_spec_dr_nevena_miteva

Д-Р НЕВЕНА МИТЕВА

ВИОЛЕТА МАНОЛОВА

Ст. мед. сестра

Д-Р ИВАН ТОНЕВ

Началник отделение

Д-Р ВЛАДИСЛАВ ТАШЕВ

Специалност: Вътрешни болести

Д-Р НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ

qna_ocheva

Д-Р ЯНА ОЧЕВА

Д-Р АНГЕЛ ПЕТРОВ

Д-Р МИЛЕНА КЬОСЕВА

Специалност: Онкология

 

ДИМИТРИЙКА ИВАНОВА

Ст. мед. сестра

Д-Р ГЕРГАНА ШАЛАМАНОВА

Началник Отделение

Д-Р АННА КИРОВА

Специалност: Дерматология, Онкология

Д-Р МАРИЕЛА ПРАНГОВА

СИЛВИЯ БОРИСОВА

Ст. мед. сестра

mariana_qneva

ПРОФЕСОР Д-Р МАРИАННА ЯНЕВА, Д.М.Н.

Началник отделение

Д-Р ЕЛЕНА ТОДОРОВА

Специалност: Лъчелечение

Д-Р ТОТКА ХРИСТОВА

Специалност: Лъчелечение

Д-Р АЙШЕ МЕХМЕД

Д-Р ЕЛЕНА ИВАНОВА

ЕМИЛИЯ РАЗПОПОВА

Старша мед. сестра

polina_vulkova

ПОЛИНА ВЪЛКОВА

Старши лаборант