Комисията заседава всеки вторник от 9.00 часа в База І, Блок 4, кабинет № 1

Председател:

 Хирург онколог-Д-р Валентин Иванов

Членове:

 Медицински онклог

Д-р Антоанета Томова

Лъчетерапевт

Проф.Д-р Мариана Янева

Рентгенолог

Д-р Славея Измирлиева

Патохистолог

Д-р Десислава Ташкова

Комисията заседава всеки вторник от  12.00 часа в База І, Блок 4, кабинет № 2

Председател:

Медицински онколог-Д-р Иван Тонев

Членове:

Хирург онклог

Д-р Парашкев Цветков

Пулмолог 

Д-р Станислав Къртев

Лъчетерапевт

Проф.Д-р Мариана Янева

Рентгенолог

Д-рСлавея Измирлиева

Патохистолог

Д-р Десислава Ташкова

 

Комисията заседава всеки понеделник и четвъртък от 12.00 часа в База І, Блок 4, кабинет № 2

Председател:

Дерматолог онколог-Д-р Гергана Шаламановa

Членове:

Медицински онклог

Д-р Снежана Янкова

Хирург онколог

Д-р Ваня Балева

Лъчетерапевт

Проф.Д-р Мариана Янева

Рентгенолог

Славея Измирлиева

Патохистолог

Д-р Десислава Ташкова

 

Председател:

Анестезиолог – Д-р Евгений Динев

Членове:

Медицински онклог

Д-р Антоаната Томова

Дерматолог онколог

Анна Кирова

Гинеколог онколог

Д-р Светла Дионисиева

Хирург онколог

Д-р Ваня Балева

Лъчетерапевт

Проф.Д-р Мариана Янева

Рентгенолог

Славея Измирлиева

Патохистолог

Д-р Десислава Ташкова

 

Комисията заседава всеки петък от 10.30 часа в База І, Блок 1 ДКБ, Гинекологичен кабинет № 11

Председател:

Гинеколог онколог-Д-р Бюлент Бюрхан Теккели

Членове:

Медицински онклог

Д-р Иван Тонев

Лъчетерапевт

Проф.Д-р Мариана Янева

Рентгенолог

Славея Измирлиева

Патохистолог

Д-р Десислава Ташкова

 

Комисията заседава всяка сряда от 10.00 часа в База І, Блок 4, кабинет № 1

Председател:

Медицински онколог- Д-р Антоанета Томова

Членове:

Уролог

Д-р Владимир Михайлов

Хирург онклог

Д-р Румен Тулев

Лъчетерапевт

Проф.Д-р Мариана Янева

Комисията заседава всеки понеделник от 11.00 ч. в База І, Блок 4, кабинет № 1

Председател:

Медицински онколог-Д-р Петър Петров

Членове:

УНГ болести

Д-р Александър Николов

Хирург  

Д-р Митко Желязков

Лъчетерапевт

Проф.Д-р Мариана Янева

Рентгенолог

Славея Измирлиева

Патохистолог

Д-р Десислава Ташкова

 

Комисията заседава всеки четвъртък от 11.00 часа в База І, Блок 4, кабинет № 1

Председател:

Хирург онколог-Д-р Валентин Иванов

Членове:

Медицински онклог

Д-р Петър Петров

Гастроентеролог

Д-р Янко Илиев

Лъчетерапевт

Проф.Д-р Мариана Янева

Рентгенолог

Славея Измирлиева

Патохистолог

Д-р Десислава Ташкова