Нов „Профил на Купувача“

Уважаеми госпожи и господа,

Уведомяваме Ви, че съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП), „Комплексен онкологичен
център – Пловдив“ ЕООД има нов Профил на Купувача, който е достъпен на следния линк:

https://app.eop.bg/buyer/18411