Годишен финансов отчет

Счетоводен баланс –  изтегли от тук

Доклад за дейноста – изтегли от тук

Доклад на независим одитор –  изтегли от тук

Оповестяване – изтегли от тук

ОПП 2021 – изтегли от  тук

ОПР 2021 – изтегли от тук

ОСК 2021 – изтегли от тук

Справка НДМА –  изтегли от тук