Болнична аптека

Дора Пъджева

Управител Аптека

специалност: Магистър Фармацевт
База II
032/ 670 042, 032/ 277 258

Магистър фармацевт Дора Пъджева организира и контролира дейността в Болнична аптека към „Комплексен онкологичен диспансер-Пловдив“. Управител с дългогодишен професионален и административен опит.