Списък на
високоспециализирани медицински дейности
договор № 161916/29.02.2012 г.

 

50.11

Диагностична и терапевтична пункция под ехографски или рентгенов контрол на черен дроб

52.11

Диагностична и терапевтична пункция под ехографски или рентгенов контрол на панкреас

33.24

Фибробронхоскопия със/без биопсия

34.24

Трансторакална плеврална биопсия

65.91

Диагностична и терапевтична пункция под ехографски или рентгенов контрол на яйчници или телесни кухини /в частта телесни кухини/