Списък на
клинични процедури
договор № 163179/29.02.2012 г.

 

КПр № 5

Системно лекарствено лечение при злокачествени заболявания (Продължителност до 12 часа)

КПр № 6

Диспансерно наблюдение при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания

КПр № 7

Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия