Приемът на пациенти се осъществявя в приемните кабинети към отделенията. Пациентите  се включват в “листа на чакащите”, чрез който се планира датата на приема.

Пациенти за лъчелечение се насочват от Диагностично-консултативния блок и приема се осъществява в самото отделение след включване в “листа на чакащите“. В деня, определен за прием в лечебното заведение пациентът идва в кабинета, като носи необходимата медицинска документация – Направление за хоспитализация – бланка МЗ НЗОК № 7 – издадена от личния лекар или от специалист. Според вида и тежестта на Вашето състояние лекуващия лекар ще определи индивидуален план, като новопостъпил пациент ще бъдете информиран за диагнозата, вида на лечението и риска и характера на всяка лечебна и диагностична процедура, която ще ви се приложи. Ще подпишете документ за “Информирано съгласие”. Ако състоянието Ви налага оперативно лечение, то ще бъде извършено в операционния блок, разполагащ с 4 функционално обособени зали, оборудвани със съвременна апаратура, инструментариум и отговарящ на изискванията на медицински стандарт по “Анестезиология и интензивно лечение“. Следоперативното лечение се извършва в Интензивните сектори. Където се осигуряват 24 часови интензивни грижи от високоспециализиран медицински персонал. С помощта на съвременни средства за обезболяване, внимание и грижа от сестринския персонал пациентите преодоляват по- леко страданието. След преглед и преценка от лекуващия лекар ще бъдете изписан. На всеки пациент при изписването се прави индивидуален хигиенно-диетичен режим. В епикризата, която ще получите са определени контролните прегледи