”Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД има сключен договор с НЗОК по клинични пътеки  и процедури  съгласно Национален рамков договор.

Всеки здравноосигурен пациент, потърсил помощ, получава точна и ясна информация от Регистратурата, разположена в База 1, намираща се на територията на МУ- гр.Пловдив – бул.“Васил Априлов“ № 15А. След предварително плануване чрез дата и час, пациентът се консултира и диагностицира в кабинетите на Диагностично-консултативен блок и отделенията. Пациенти, които не са здравноосигурени или се нуждаят от уточняване и не са регистринани като онкологично болни, заплащат прегледа и лечението си.