На болнично лечение подлежат всички пациенти с хистологично доказани:

 - кожен рак;

 - малигнен меланом;

 - Т-кл. Лимфоми;

 - Саркоми на меките тъкани и на кръвоносните съдове;

 - Рак на пениса;

 - Рак на устните.

Прилагат се всички методи на комплексно лечение според утвърдени тактики и протоколи:

 • Химиотерапевтична дейност.

 • Лъчетерапевтична дейност – конт. Шаул терапия.

 • Хирургична:

   - предоперативна подготовка на болните;

   - инцизионни биопсии;

   - електрокоагулации;

   - следоперативни грижи - превръзки, сваляне на дренажи и конци;

   - специализирани инвазивни манипулации-плеврални, абдоминални пункции, кожни цитонамазки.

 • Имунотерапия.

 • Симптоматична терапия-борба с нежелани странични ефекти от ПХТ.

 • Лазертерапия.

 • Дерматоскопия.

В отделението работи екип от 3 лекари с тясно специализирана професионална насоченост по онкология с над 10 години онкологичен опит.

 

Началник отделение: д-р Гергана Шаламанова

 

Контакти:

032/ 27 72 64