Трето вътрешно химиотерапевтично отделение

Началник отделение: д-р Иван Тонев


Контакти:

032 / 27 72 62