Първо вътрешно химиотерапевтично отделение

 

Началник отделение: д-р Антоанета Томова 

 

Контакти:

032 / 27 72 55