В хирургично отделение се извършват операции с различен обем и сложност.

 

Оборудването отговаря на изискванията на хирургичните стандарти, персоналът е висококвалифициран.

Отделението осъществява предоперативна подготовка и следоперативно лечение и грижи за пациентите.

 

Предоперативно се извършват:

• лабораторни и инструментални изследвания;

• консултации с кардиолог;

• консултации с анестезиолог;

• При необходимост се извършва консултация с други специалисти: невролог, ендокринолог и др.

• Цел – преценка на необходимостта от операция и нейния обем.

• Следоперативно пациентите се превеждат в интензивен сектор.

Операционен блок (снимки)

В него се извършват в планов и спешен порядък конвенционални оперативни интервенции върху заболяване на:

• щитовидна жлеза;

• млечна жлеза;

• хранопровод, стомах, дуоденум, тънки и дебели черва;

• черен дроб, жлъчен мехур, жлъчни пътища, перинеум и анус.

 

Началник отделение: д-р Валентин Иванов

 

Контакти :

 

032 / 64 33 54

032 / 27 87 46