Адресът на Втора база, където са разположени трите химиотерапевтични отделения е:

бул.”Александър Стамболийски “ № 2А.

Извършват:

  • Лечение на пациент с доказана онкологична диагноза.
  • Рутинни изследвания.
  • Парентерални инфузии и хемотрансфузии.
  • Кардиопулмонална ресуститация.
  • Цитостатично лечение.
  • Фибробронхоскопия.

Ехография на коремни органи, млечна жлеза и щитовидна жлеза.