Гинекологично отделение е с традиции в профилактиката, диагностиката и комплексното лечение на пациентките с злокачествени и доброкачествени заболявания на женските полови органи.

 

Рутинно се извършват всички гинекологични оперативни интервенции, включително и операцията на Вертхайм-Мейгс.

Екипът притежава необходимата квалификация, като всички лекари са с продобита специалност – акушерство и гинекология, а началника на отделението и двама от ординаторите имат и специалност – обща онкология. При лечението се ръководим от онкологичната доктрина, приета с консенсус в страната ни, като екипа следи новостите и ги прилага в практиката.

 

Началник отделение: д-р Арман Христамян

 

Контакти:

032/ 64 15 37 – директен

032/ 27 87 27 – от външен телефон