Кожен кабинет

 

Активно издирване, ранна диагностика, лечение и периодично наблюдение /диспансеризация/ на болни със злокачествени кожни заболявания и преканцерози:

Рак на кожата, устните и пениса, малигнен меланом, сарком на Капожи, които се реализират чрез следните дейности:

 • Лечебно-диагностична дейност за комплексно лечение, включващи:

имунотерапия с БЦЖ ваксина,

вземане на цитонамазки и биопсии,

електрокоагулация,

дерматоскопия на пигментни образувания,

 • Консултативни прегледи на пациенти, насочени от специалисти и ОПЛ;
 • Трудова експертиза;
 • Диспансерна дейност-контролни прегледи на пациенти с доброкачествени и злокачествени образования;
 • Профилактични прегледи по желание на пациентите /по утвърден ценоразпис/;

В кабинета работи с лекар с висока квалификация и тясно специализирана професионална насоченост по онкология и дерматология.

д-р Веселина Йорданова 

Контакти:

032 / 278 757

 

Кабинет по психотерапия и психология

В кабинета се прилагат най-модерните и международно утвърдени методи за диагностика и лечение , които включват:

 • амбулаторно психиатрично изследване;
 • клинико-лабораторни изследвания;
 • специализирани психологични изследвания;
 • съвременни терапевтични програми;
 • свързани с фармакотерапията;
 • когнитивно-поведенческа психотерапия;
 • интензивни програми за индивидуална и групова (вербална и невербална) психотерапия;
 • консултативна (лиезон) психиатрия;
 •  психосоциална рехабилитация и ресоциализация и др.

д-р Невена Балканска

Елена АтанасоваУНГ кабинет

Специализирана диагностика на туморни заболявания на ушите, носа и гърлото чрез отоскопия, предна и задна риноскопия, фарингоскопия и индиректна ларингоскопия.

При необходимост: параклинични изследвания /клинична лаборатория, рентген/.

Етиологично уточняване чрез микробиологично изследване и съответно лечение.

Извършване на хирургични амбулаторни манипулации:

 • парацентеза.
 • пункция на максиларен синус.
 • инцизии /абсцес, фурункул/.
 • продухване по ”Полицер” и други.
 • При епистаксис: предна и /или/ задна тампонада с проследяване на хематологичните показатели и RR.
 • Слухови смущения /намален слух, шум в ушите/ – аудиометрични изследвания с диагностична цел, издаване на документи, удостоверяващи слуховата загуба; подготовка на документи за слухопротезиране.

д-р Александър Николов

Контакти:

032/ 27 87 53

 

Кабинети по гинекология

В гинекологичните кабинети на диагностично-консултативния блок на ”Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД работят специалисти- гинеколози онколози. Те извършват първични прегледи, при които преценяват състоянието на пациента и необходимостта от по-нататъшни изследвания.

При необходимост се извършват следните изследвания:

 • колпоскопия.
 • биопсия.
 • вземане на материал за цитонамазка.

д-р Светла Дионисиева

д-р Росен Петров

Контакти:

032 / 278 739- кабинет № 13

032 / 278 750- кабинет № 14

 

Урологичен кабинет

 

Извършват се прегледи от висококвалифициран специалист. В кабинета се извършва:

 • диагностика, лечение и диспансеризация на онкологични заболявания на урогениталната система;
 • диагностика, лечение и диспансеризация на простатния карцином;
 • диагностика и лечение на широк профил урологични заболявания;
 • при показания в кабинета се извършват цистоскопии и ехографии.

д-р Владимир Михайлов

 Контакти

032 / 278 742Кабинет по гастроентерология

В този кабинет се извършват неинвазивни и инвазивни изследвания на храносмилателната система с помощта на модерна апаратура и квалифицирани специалисти.

Това осигурява точна, бърза и прецизна диагностика на заболяванията на стомашно-чревния тракт и коремните органи и извършване на биопсии и ендоскопски интервенции по време на изследването.

В кабинета по гастроентерология се осъществяват фиброгастодуоденоскопии, тънкоиглена биопсия на черен дроб и бъбрек, както и ехография на коремни органи.

 

д-р Янко Илиев Илиев

Контакти:

032 / 27 87 32

 

 

Вътрешни кабинети 

В кабинетите се извършват прегледи от квалифицирани специалисти по медицинска онкология.

На всеки пациент с доказано злокачествено или доброкачествено образование се извършва преглед, назначават се изследвания, извършва се диспансерно наблюдение на регистрирани болни.

 

Хирургичен кабинет

Хирурзите консултират пациенти, които подлежат на операция или оперирани такива, както и диагностицирани в други центрове и насочени за оперативно лечение в „Комплексен онкологичен център- Пловдив„ ЕООД. Извършва се диспансерно наблюдение на регистрирани болни със злокачествено заболяване на храносмилателната система.

В хирургичния кабинет се извършват и:

 • Превръзки.
 • Пункции.
 • Малки хирургични интервенции.

д-р Вангел Христов

Контакти:

032/ 27 87 41

 

Ехографски кабинет

Разполога със съвременна медицинска техника, с която се провеждат всички изследвания, които използват образите като диагностична информация за изследване на пациенти, насочени за лечение в ”Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД.

Възможно е да се осъществяват най-широка гама образни изследвания при заболявания на:

 • мускулно-скелетната система;
 • храносмилателната система;
 • дихателната система;
 • отделителната система;
 • сърдечно-съдовата система;
 • централната нервна система;
 • и други специфични за определен тип заболявания.

д-р Славея Измирлиева –Началник сектор „Образна диагностика”

Контакти:

032/ 27 87 29

 

Бронхоскопски кабинет

 В него се извършват:

 1. Диагностично-консултативни прегледи на пациенти с белодробни заболявания.
 2. Неинвазивни изследвания
 3. Инвазивни изследвания:
 •  Фибробронхоскопия;
 •  Плеврална пункция и биопсия.

д-р Грета Канарева

Контакти:

032 / 27 72 46