Всеки пациент потърсил помощ получава точна и ясна информация от Регистратурата, разположена в База 1, намираща се на територията на МУ- гр. Пловдив – бул. ”Васил Априлов” № 15А.

Записвания на пациенти за планиран прием в кабинет или отделение се осъществяват всеки работен ден от 7,30 до 15, 00 часа на телефони:

032 / 27 87 21