Мамографски кабинет, разположен във II база с адрес: бул.”Александър Стамболийски” № 2А

 

 

Три ехографски кабинета, разположени в База 1 и База 2.

Рентгенов кабинет, разположен в База 2.

 

Завеждащ сектор:

д-р Славея Измирлиева