Медико-диагностична клинична лаборатория е оборудвана с модерна диагностична апаратура.

Има две лаборатории:

Централна лаборатория, разположена в База 1 – бул.”Васил Априлов” № 15А;

Клинична лаборатория в База 2 – бул.”Александър Стамболийски” № 2А.

Те имат добра комуникационна връзка с отделенията и приемно-консултативните кабинети. Лабораторията работи в съответствие с изискванията на медицински стандарт и участва във програма за Национална система за Външна оценка на качеството /НСВОК/, като от 2001 г. разполага със съответните сертификати.

Клинична лаборатория извършва следните лабораторни анализи на:

 • кръв и кръвни клетки;
 • белтъци;
 • липиди;
 • електролити и захари;
 • олигоелементи;
 • ензими, хормони, имунни фактори (туморни маркери) и лекарства;
 • хемостазни процеси и фактори;
 • уринен анализ;
 • имунохроматографски бърз тест;
 • субстрати;
 • проби за целите на вътрешнолабораторния качествен контрол.

(снимки)

Лабораторията е осигурена със съвременна аналитична апаратура, като хематологични броячи, селективни автоматични клинико-химични анализатори и анализатори за високо-специализирани клинико-химични изследвания.

Завеждащ клинична лаборатория – д-р Мария Станилова

Контакти:

032 / 27 87 35 –  База 1