Провежда систематичен контрол и проучване върху всички случаи на ненавременна диагноза и неправилно лечение на злокачествените новообразувания. Проучва причините за смъртността от тях.

Внедрява нови методи на диагноза и лечение на онкологичните заболявания.

Своевременно хоспитализира новооткритите болни от злокачествени новообразувания.

Извършва трудова експертиза.

Провежда мероприятия по повишаване квалификацията на висшия и полувисшия персонал от лечебните заведения в обслужвания регион.

Началник Диагностично-консултативен блок: д-р Веселина Йорданова

 

Контакти:

032 / 27 77 57