ПАРТИДА В АОП НА "КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ" ЕООД - 00045

ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ:
МИЛЕНА БИЛЯРОВА - Старши юрисконсулт
ЕКАТЕРИНА МАНЧЕВА - Икономист Обществени поръчки

ТЕЛ. 032 641 536
ФАКС: 032 644 388; EMAIL: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ГР. ПЛОВДИВ - 4000

БУЛ. ВАСИЛ АПРИЛОВ 15 А

 01.10.2014 Г. - ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
ПО РЕДА НА ЗОП НА "КОЦ-ПЛОВДИВ" ЕООД

___________________________________________________________________________________________________________
 14.10.2014 - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА - Уникален номер в АОП - 00045-2014-0018 
 Предмет: „Доставка на пакетирана храна за пациентите на „Комплексен онкологичен център - Пловдив" ЕООД 
и храна на дежурен персонал".
Решение
Обявление
Документация за участие
 
07.10.2014 - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА - Уникален номер в АОП - 00045-2014-0017 
 Предмет: „Извършване на медицински изследвания - компютърни томографии
на амбулаторни и стационарни пациенти на „КОЦ- Пловдив”  ЕООД.
Решение
Обявление
Документация за участие

03.10.20
14 - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
 - Уникален номер в АОП - 00045-2014-0016
Предмет:„Доставка на лекарствени продукти по Позитивен лекарствен списък за нуждите на 
„Комплексен онкологичен център– Пловдив” ЕООД по обособени позиции”
Решение
Обявление

Документация за участие
31.10.2014 - Разяснително писмо до всички закупили и изтеглили документация
05.11.2014 - Разяснително писмо до всички закупили и изтеглили документация

19
.09.2014 - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
 
Предмет: „Доставка и монтаж на универсален рентгенов апарат за скопия и графия  и 
мамографски апарат  за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Пловдив  ЕООД”
 
Документация за участие

12.09.2014 - РАЗЯСНИТЕЛНИ ПИСМА С ИЗХ. №3316/12.09.
2014 Г.
ВЪВ ВРЪЗКА С ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
 „Доставка на онкологични лекарствени продукти за нуждите на 

„Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД”

РАЗЯСНИТЕЛНО ПИСМО С ИЗХ. №3316/12.09.2014Г.


09.09.2014 - РАЗЯСНИТЕЛНИ ПИСМА С ИЗХ. №3247/09.09.
2014 Г.
ВЪВ ВРЪЗКА С ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
„Доставка на онкологични лекарствени продукти за нуждите на
„Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД”
  РАЗЯСНИТЕЛНО ПИСМО С ИЗХ.№ 3247/09.09.2014 Г..
  03.09.2014 - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Предмет:Доставка и монтаж на медицинско оборудване за нуждите на 
„Комплексен онкологичен център – Пловдив  ЕООД””
Документация за участие


29.08.2014 - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Предмет : ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА 
„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ" ЕООД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: „ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА АВТОМАТИЧЕН

БИОХИМИЧЕН АНАЛИЗАТОР, МОДЕЛ "DIMENSION XPAND PLUS", ПРОИЗВОДИТЕЛ "SIEMENS";

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: „ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА АВТОМАТИЧЕН

ИМУНОЛОГИЧЕН АНАЛИЗАТОР, МОДЕЛ "ADVIA CENTAUR CP", ПРОИЗВОДИТЕЛ "SIEMEMS";

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: „ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ХЕМАТОЛОГИЧЕН АНАЛИЗАТОР,

МОДЕЛ ВС-3000 Plus” – 2 броя "

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4: „ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ ЗА ОПАКОВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА АВТОКЛАВИРАНЕ”

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5:  „ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ЕЛЕКТРОЛИТЕН АНАЛИЗАТОР МОДЕЛ COMBI LINE

 Документация за участие


22.08.2014 - РАЗЯСНИТЕЛНИ ПИСМА С ИЗХ. №№ 3029 И 3030/22.08.2014 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
„Доставка на онкологични лекарствени продукти за нуждите на 
„Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД”

РАЗЯСНИТЕЛНИ ПИСМА С ИЗХ. №№ 3029 И 3030/22.08.2014 Г.


13.08.2014 - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

 Предмет :„Доставка на онкологични лекарствени продукти за нуждите на 
„Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД”

Документация за участие


01.08.2014 - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Предмет: „Извършване на високоспециализирани медицински изследвания на

амбулаторни и стационарни пациенти на „КОЦ -Пловдив” ЕООД по обособени позиции както следва:
1. Обособена позиция №1: Извършване на ядрено-магнитен резонанс
2. Обособена позиция №2: Алергологични и вирусологични изследвания

Документация за участие09.06.2014 - ДО ВСИЧКИ ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
„Доставка на онкологични лекарствени продукти за  нуждите на
„Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД”

Уважаеми Г-жи и Г-да,

Във връзка с постъпило предложение за промяна в обявлението и документацията за участие 

съгласно разпоредбите на чл. 27а, ал. 2 от ЗОП, ви уведомяваме, че Възложителя по открита процедура

„Доставка на онкологични лекарствени продукти за  нуждите на

„Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД” направи промени в обявлението и документацията.

В случай,  че така направените промени не удовлетворяват намерението ви за участие,

моля да ни изпратите писмо в което да посочите банкова сметка, на  която да ви върнем

платената такса за закупени документи.

Решението за промяна  № 130/06.06.2014 г. и документация за участие са качени по долу.

Решение за промяна и документация за участие27.05.2014 - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Предмет :„Доставка на онкологични лекарствени продукти за нуждите на 
„Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД”

Документация за участие09.05.2014 - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Предмет:
“Доставка на реактиви и медицински консумативи за клинична лаборатория и за
отделение по клинична патология към „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции:
Обособена позиция № 1:„БАРКОДИРАНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 
съвместими с апарат Selectra XL”;
Обособена позиция № 2:„РЕАКТИВИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ -
за биохимичен анализатор BT3500”
Обособена позиция № 3:„РЕАКТИВИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 
съвместими с Хематологичен анализатор  ABACUS 5 diff”;
Обособена позиция № 4:„РЕАКТИВИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ – Група 1”
Обособена позиция № 5:„РЕАКТИВИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ – Група 2”
Обособена позиция № 6:„МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА ОТДЕЛЕНИЕ ПО КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ – група 1”
Обособена позиция № 7:„МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА ОТДЕЛЕНИЕ ПО КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ – група 2”
Обособена позиция № 8:„ДОСТАВКА НА ДИАЗОТЕН ОКСИД (РАЙСКИ ГАЗ) – ИНХАЛАЦИОНЕН ГАЗ” 

Документация за участие


10.04.2014 - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Предмет:
„Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на „Комплексен онкологичен център - Пловдив" ЕООД
по обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Доставка на реактиви и консумативи за имунологичен анализатор, модел "ELECSYS 2010",
производител "ROCHE"";
Обособена позиция № 2: „Доставка на реактиви и консумативи за хематологичен анализатор, модел
„ВС-3000 Plus” – 2 броя "
Обособена позиция № 3:„Доставка на консумативи за опаковане на инструментариум за автоклавиране"
Обособена позиция № 4: „Доставка на реактиви и консумативи за електролитен анализатор, модел “COMBI LINE” "

Документация за участие

24.03.2014 - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Предмет:  "Доставка на медицински консумативи за нуждите на 
”Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции:
Обособена позиция № 1: ”Бинтове, компреси, катетри и уринаторни торби, дренове и сонди”;
Обособена позиция № 2: ”Ендотрахиални тръби, абокати, спринцовки, игли, системи и лезвиети”;
Обособена позиция № 3: ”Хирургични конци и атравматични конци”;
Обособена позиция № 4: ”Ръкавици и общи консумативи”;

Документация за участие

 
14.03.2014 - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

 Предмет: „Извършване на медицински изследвания - компютърни томографии на 
амбулаторни и стационарни пациенти на „КОЦ-Пловдив”ЕООД
Документация за участие


05.03.2014 - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Предмет: „Доставка на лекарствените продукти  Vemurafenib и 5-Fluorouracil
необходими за химиотерапия на пациенти на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД”

Документация за участие

29.01.2014 - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Предмет:
„Извършване на високоспециализирани медицински изследвания на амбулаторни и
стационарни пациенти на „КОЦ-Пловдив”ЕООД по обособени позиции както следва:
Обособена позиция №1: Извършване на имунохистохимични изследвания .
Обособена позиция №2: Извършване на сцинтиграфии
Обособена позиция №3: Извършване на клинично-химични изследвания
Обособена позиция №4: Извършване на микробиологични изследвания
Обособена позиция №5: Извършване на имунохематологични изследвания
Обособена позиция №6: ФИД и кръвно-газов анализ
Обособена позиция №7: Извършване на изследвания по медицинска генетика

Документация за участие

24.01.2014 - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Предмет: „Доставка на лекарствени продукти необходими за химиотерапия на пациентите
на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции”

Документация за участие14.01.2014 - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Предмет: "
Пране  и  стерилизация  на инструментариум, работно облекло и
постелъчен инвентар за нуждите на „КОЦ-Пловдив”ЕООД"

Документация за участие