АРХИВ НА ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ 2013 

12.12.2013 г. - ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Предмет: "Доставка и въвеждане в експлоатация на сървърна конфигурация
за болнична информационна система на "КОЦ-Пловдив" ЕООД”

Документация за участие


05.12.2013 г. - ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Предмет:
"Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска техника на
"КОЦ-Пловдив" ЕООД по обособени позиции”

Документация за участие
20.09.2013 г.- ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Предмет: "Доставка на бензин А 95 Н, дизелово гориво, автомобилна газ и автомобилно масло
за нуждите на "КОЦ-Пловдив"


Документация за участие

21.08.2013 г.- ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Предмет:  Доставка на дезинфектанти и почистващи препарати за нуждите на „КОЦ-Пловдив”ЕООД по обособени позиции, както следва:

            1.1. Обособена позиция №1 Доставка на дезинфектанти за повърхности

            1.2. Обособена позиция №2 Доставка на дезинфектанти за инструменти

            1.3. Обособена позиция №3 Доставка на дезинфектанти за ръце

            1.4. Обособена позиция №4 Доставка на дезинфектанти за кожа и оперативно поле

            1.5. Обособена позиция №5 Доставка на препарати за почистване на медицински инструменти

Документация за участие

 

19.08.2013 г. -ОТТЕГЛЕНА ПУБЛИЧНА ПОКАНА С №2841/16.08.2013 Г. С ПРЕДМЕТ: Доставка на дезинфектанти и почистващи препарати

за нуждите на „КОЦ-Пловдив”ЕООД по обособени позиции, както следва:

            1.1. Обособена позиция №1 Доставка на дезинфектанти за повърхности

            1.2. Обособена позиция №2 Доставка на дезинфектанти за инструменти

            1.3. Обособена позиция №3 Доставка на дезинфектанти за ръце

            1.4. Обособена позиция №4 Доставка на дезинфектанти за кожа и оперативно поле

            1.5. Обособена позиция №5 Доставка на препарати за почистване на медицински инструменти

 

 

16.08.2013 г.- ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Предмет:  Доставка на дезинфектанти и почистващи препарати за нуждите на „КОЦ-Пловдив”ЕООД по обособени позиции, както следва:

            1.1. Обособена позиция №1 Доставка на дезинфектанти за повърхности

            1.2. Обособена позиция №2 Доставка на дезинфектанти за инструменти

            1.3. Обособена позиция №3 Доставка на дезинфектанти за ръце

            1.4. Обособена позиция №4 Доставка на дезинфектанти за кожа и оперативно поле

            1.5. Обособена позиция №5 Доставка на препарати за почистване на медицински инструменти

Документация за участие

 

06.08.2013 г.- ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Предмет - "Ремонт на обекти на „КОЦ-Пловдив” ЕООД"

Публична покана - документи

 

31.07.2013 г.- ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Предмет - "Охрана с технически средства и денонощна невъоръжена физическа охрана на два обекта на "КОЦ-Пловдив" ЕООД

Публична покана - документи

 

30.07.2013 г.- ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Предмет - "Пране и стерилизация на инструментариум, работно облекло и постелъчен инвентар за нуждите на „КОЦ-Пловдив”ЕООД."

Публична покана - документи

 

15.07.2013 г.- ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Предмет - „Преработка на инвестиционен проект за обект – „Лъчетерапевтичен комплекс за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД” – УПИ ІІІ 530.1610. кв.42 по плана на кв. Въстанически – юг, гр. Пловдив-преработка за линеен ускорител VARIAN”

Публична покана-документи

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА - 21.01.2013 година
"Пране на облекло, постелъчен и друг болничен инвентар за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД"

Файлове!