АРХИВ НА ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ 2012 

2012-10-11. ПУБЛИЧНА ПОКАНА от „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД, гр. Пловдив, относно представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.4, от ЗОП - Предмет на обществената поръчка – Отпечатване и доставка на медицински формуляри и други материали за нуждите на "КОЦ-Пловдив" ЕООД 
Publibna pokana - formulqri.rar

 

 

2012-08-03. ПУБЛИЧНА ПОКАНА от „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД, гр. Пловдив, относно представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.4 от ЗОП.На основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП, Ви каним да представите оферта за възлагане на обществена поръчка при следните условия: Предмет на обществената поръчка – "Доставка на бензин А 95 Н, дизелово гориво и автомобилно масло за нуждите на "КОЦ-Пловдив" 
gorivo2.pdf

 

 

 

2012-07-13. ПУБЛИЧНА ПОКАНА от „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД, гр. Пловдив, относно представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.4 от ЗОП - "Денонощна невъоръжена физическа охрана на два обекта на "КОЦ-Пловдив" ЕООД
oxrana.pdf

 

 

2012-07-11. Публична покана от "Комплексен онкологичен център - Пловдив ЕООД за "Доставка на бензин А 95 Н, дизелово гориво и автомобилно масло за нуждите на "КОЦ-Пловдив" 
gorivo.pdf

 

 

2012-06-18. Публична покана от „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД, гр. Пловдив, относно представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.3, от ЗОП с предмет - "Ремонт на бази I и II на "КОЦ-Пловдив" 
publicna pokana i kss remont bazi.pdf

 

 

2012-06-08. Публична покана от „Комплексен онкологичен център-Пловдив" ЕООД, гр. Пловдив, относно провеждане на процедура по глава 8А от ЗОП с предмет "Пране и стерилизация на инструментариум, работно облекло и постелъчен инвентар за нуждите на „КОЦ-Пловдив”ЕООД
Publichna pokana_Sterilizaciq.pdf

 

 

2012-05-15. Публична покана от "Комплексен онкологичен център-Пловдив" ЕООД, относно представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.3 от ЗОП за "Провеждане на процедура по Ремонт на бази на КОЦ-Пловдив"

Publicna_pokana_za_procedura_po_remont_na bazi.pdf

 

 

 

2012-03-21. ПУБЛИЧНА ПОКАНА от „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД, гр. Пловдив, относно представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.3, от ЗОП Предмет на обществената поръчка – "Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на "КОЦ-Пловдив" ЕООД с обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Копирна и принтерна /непрекъсната/ хартия Обособена позиция № 2 – Канцеларски материали 
pokana_i_specif_hartia_i_kancelarski.pdf

 

 

2012-03-21. ПУБЛИЧНА ПОКАНА от „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД, гр. Пловдив, относно представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.3, от ЗОП Предмет на обществената поръчка – "Доставка на перилни, почистващи и битови материали за нуждите на "Комплексен онкологичен център - Пловдив" ЕООД" 
pokana_i_specifikacia_pochistvashti.pdf