15.10.2014  -  ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Предмет: "Доставка на бензин А 95 Н, дизелово гориво, автомобилна газ и автомобилно масло за нуждите
на "КОЦ-Пловдив"

Публична покана
Документация за участие
Протокол №1

21.08.2014 - ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Предмет: "Ремонт и обзавеждане на обекти на „КОЦ-Пловдив” ЕООД" 
Документация за участие
 
14.08.2014  -  ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Предмет: "Охрана с технически средства и денонощна невъоръжена физическа охрана
на два обекта на "КОЦ-Пловдив" ЕООД.

Документация за участие

20.06.2014 - ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Предмет:
"Доставка и интегриране на вътрешна мрежова диагностична система
за образна рентгенова диагностика за нуждите на КОЦ Пловдив,
съвместима с наличната апаратура в КОЦ Пловдив"

Документация за участие


18. 06.2014 -
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
 Предмет: Отпечатване и доставка на медицински  формуляри и 
други материали за нуждите на "КОЦ-Пловдив" ЕООД

Документация за участие16.04.2014 - ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Предмет: „Доставка, монтаж и пуск на система за образна диагностика за дигитални рентгенографии и
мамографии  за "КОЦ-Пловдив" ЕООД”

Документация за участие


30.01.2014 - ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Предмет:"Абонаментно обслужване на модули „Гама Кодмастер”, “Гама Стор” и “Гама Калк”
от специализиран софтуер за итегрирана болнична информационна система на "КОЦ-Пловдив" ЕООД”

Документация за участие

22.01.2014 - ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Предмет: "Абонаментно правно обслужване на „КОЦ - Пловдив” ЕООД по обособени позиции”
Обособена позиция 1: Абонаментно обслужване в областа на административното право,
обществени поръчки, наказателно и медицинско право.
Обособена позиция 2: Абонаментно обслужване в областа на обществени поръчки,
гражданско, административно, трудово и медицинско право.
Документация за участие


16.01.2014 - ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Предмет:
„Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на
"КОЦ-Пловдив" ЕООД по обособени позиции”:
 
Обособена позиция № 1 – Копирна и принтерна /непрекъсната/ хартия
 Обособена позиция № 2 – Канцеларски материали

Документация за участие
13.01.2014 г. - ПУБЛИЧНА ПОКАНА
 Предмет: „Пране на облекло, постелъчен и друг болничен инвентар

за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД”

Документация за участие