Статии

Група за емоционална подкрепа

Plakat  IIvid

Втори модул

Втори модул на група за емоционална подкрепа стартира от 5. 02.2014г. от 14.30.ч. Сбирките ще се провеждат веднъж седмично в рамките на 2 астрономични часа, в продължение на три месеца.

Акцент на групата ще бъде себепознанието и разгръщане на собствен потенциал през арттерапевтични техники.

Групата е отворена за всеки желаещ.

За кого e групaтa?

За тези, които:
- се намират в ситуация на житейска криза и имат нужда от подкрепа;

- търсят причина и отговори на преживяваните от тях проблеми и са готови да работят за преодоляването им;

- искат да опознаят живота си през спонтанността и себерефлексията.

- искат да развият вътрешния си потенциал, за да разбират по-добре собствените си емоции и тези на околните;

- искат да разгърнат своята емоционална и социална перспектива и да живеят по-пълноценно;


Цeли

всеки участник в края на груповия терапевтичен процес се очаква да повиши възможностите си да разбира по-добре себе си и другите, с което да функционира по пълноценно и да изгради адекватна и стабилна самооценка в ситуацията, в която се намира.

Време

Групата се събира веднъж седмично, в продължение на три месеца в рамките на два астрономични часа.

Екип

Д-р Невена Балканска психиатър
Екатерина Виткова онкопсихолог
Елена Атанасова онкопсихолог

За информация:

тел. 0894 494 721