• Градина в база 2
  • Вход, база 2
  • Информация база 2

Група за емоционална подкрепа и психо-социална рехабилитация - вижте повече тук!

 

Комплексен онкологичен център – Пловдив

 

  • ”Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД е лечебно заведение с традиции в диагностиката, ранното откриване, комплексното лечение и диспансерното наблюдение на пациенти с онкологични злокачествени и доброкачествени заболявания на лица над 18 години. Осигурява съвременни методи за рехабилитация, подобряване качеството на живот и борба с болката на болните със злокачествени новообразувания, съобразени с водещите медицински технологии.
  • Добрата грижа за пациентите, постоянно обновяващата се база, апаратура и високоспециализиран персонал и отреждат водещо място сред лечебните заведения в България...

"КОЦ - Пловдив" ЕООД обявява, че към настоящия момент няма свободни работни места по трудово правоотношение за лекари, специализанти по медицинска онкология.

 

Галерия